κληίσω

κληίσω
κλείω 1
shut
aor subj act 1st sg (attic)
κλείω 1
shut
fut ind act 1st sg (attic)
κληί̱σω , κλείω 1
shut
aor subj act 1st sg (epic ionic)
κληί̱σω , κλείω 1
shut
aor ind mid 2nd sg (epic ionic)
κλῄζω 1
make famous
aor subj act 1st sg
κλῄζω 1
make famous
fut ind act 1st sg
κληΐσω , κλῄζω 1
make famous
aor subj act 1st sg (ionic)
κλῄζω 1
make famous
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)
κληΐσω , κλῄζω 1
make famous
aor ind mid 2nd sg (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”